Verdiği Konferans ve Seminerler

1. UYSAL OA. İki taraflı sekonder bilateral kleft lip nose için objektif bir değerlendirme yöntemi. Dudak-Damak Yarığı Sempozyumu, 19-22 Nizan 1990, Adana

2. UYSAL OA. Total inferior palpebral rekonstrüksiyon. Orbita sempozyumu, 23-24 Nisan 1992, Adana

3. UYSAL A. Obstrüktif uyku apnesi sendromu. Hacettepe Tıp Fak. Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı, 6 mayıs 1992, Ankara

4. UYSAL A. Cerrahi Girişim yolları. Meme Protezleri Sempozyumu, 18 Mayıs 1992, İzmir

5. UYSAL A. Bilateral kleft lip noz deformitesi. Dudak ve Damak Yarıkları Sekonder Deformiteleri Sempozyumu, 17-19 Mart 1993, Kayseri

6. UYSAL A. Ülkemizde plastik cerrahi eğitimi (Panel). Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları II. Alumni Toplantısı, 23 Nisan 1994, Adana

7. UYSAL OA, Nonoperatif hemanjioma tedavisi. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı, 12 Nisan 1995, Ankara

8. UYSAL OA. Temporomandibuler eklem hipermobilitesi cerrahi tedavisi. Gazi Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Konferansı, 12 Nisan 1995, Ankara

9. UYSAL OA. Vajinal agenezis cerrahi tedavisi. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları III. Alumni Toplantısı 28-29 Nisan 1995, Ankara

10. UYSAL OA. Doku genişletici uygulamaları. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı 25 Mayıs 1995, İzmir

11. UYSAL A. Dış kulak anomalileri cerrahi tedavi deneyimlerimiz. Şişli Etfal Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği Eğitim Programı, 26 Mayıs 1995, İstanbul

12. UYSAL A. Temporomandibuler eklem hipermobilitesi cerrahi tedavisi. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Akademik Eğitim Programı. 12 Haziran 1995, İstanbul

13. UYSAL A. Kellik tedavisi ve saç replantasyonu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 1996 Yılı Eğitim Programı, 25 Kasım 1996, İstanbul

14. UYSAL A. Alopesi tedavisinde skalp minigreftleme yöntemi. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Eğitim Programı, 13 Şubat 1997, İzmir

15. UYSAL A. Saç restorasyonu cerrahisi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Toplantısı, 15-17 Mayıs 1997, Manavgat

16. UYSAL A. Alopesi tedavisinde skalp minigreftleme yöntemi uygulamalarımız. Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, 25 Nisan 1997, İstanbul

17. UYSAL A. Buruna iliak kemik grefti uygulamalarımız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Seminerleri, 6 Ocak 1999, Ankara

18. UYSAL A. Skalp yaralanmaları ve onarımları.(Panel) XXI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 30 Eylül - 3 Ekim 1999, Kuşadası

19. UYSAL A. Lakrimal sistem cerrahisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Akademik Eğitim Programı, 20 Mart 2000, İstanbul

20. UYSAL A. Lakrimal sistem cerrahisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitimi, 22 Mart 2000, Ankara

21. UYSAL A. Saç paneli. TPRECD XXII. Ulusal Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 2000, İzmir

22.UYSAL A. Vagina rekonstrüksiyonu.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitimi, 09 Nisan 2003, Ankara