Lisans ve Lisansüstü Eğitime Katkı

Lisans ve Lisanüstü eğitimde verdiği dersler

a-Plastik Cerrahi’ye Giriş

b-Yara İyileşmesi

c-Yara Tedavisi

d-Yara Enfeksiyonları

e-Plastik Cerrahi’nin Temel Teknikleri

f-Kongenital anomalilerde Plastik Cerrahi Tedavisi

g-Yüz Yumuşak Doku Yaralanmaları

h-Yüz Kemik Kırıkları

ı-Deri Kanserleri

Yönettiği Tezler

Tıpta Uzmanlık Tezleri

1. Orbay AŞ. Lazer Doppler Akımölçer ile Ratlarda Deri Fleplerinin Yaşayabilirliğinin Önceden Saptanması

2. Akbaş H. Orşiektomi Sonrası testis Protezi Olarak Kartilaj Grefti Kullanımı

3. Mersin M. Silikon Protez Çevresinde Oluşan Kapsüler Kontraktüre İnterferonun Etkisi

4. Eroğlu L. Farklı Yöntemlerle Yapılan Geciktirme İşlemlerinin Venöz Ada Flebine Etkileri

5. Demir A. Kraniofasial Cerrahi Uygulamalarında Kranioplasti İçin Yeni Bir Osteosentez Yöntemi

6. Haktanır N. Kranial Kemik Defektlerinde Kıyılmış Kartilaj Greft Kullanımı

7. Taşçı C. Uzun dönem lokal insülin uygulamasının tavşan kartilaj otogrefti üzerindeki etkileri