Desteklenen Araştırma Projeleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen araştırma projeleri :

1. Orbay AŞ. Lazer Doppler Akımölçer ile Ratlarda Deri Fleplerinin Yaşayabilirliğinin Önceden Saptanması

2. Akbaş H. Orşiektomi Sonrası testis Protezi Olarak Kartilaj Grefti Kullanımı

3. Mersin M. Silikon Protez Çevresinde Oluşan Kapsüler Kontraktüre İnterferonun Etkisi

4. Eroğlu L. Farklı Yöntemlerle Yapılan Geciktirme İşlemlerinin Venöz Ada Flebine Etkileri

5. Demir A. Kraniofasial Cerrahi Uygulamalarında Kranioplasti İçin Yeni Bir Osteosentez Yöntemi

6. Haktanır N. Kranial Kemik Defektlerinde Kıyılmış Kartilaj Greft Kullanımı