Bilimsel ve Mesleki Bilirkişilik Görevleri

1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyesi,1990  

2. Cerrahi Tıp Bülteni Yazı İnceleme ve Danışma Kurulu Üyesi,1992 

3. Türk Plastik Cerrahi Dergisi Yayın Danışmanı, 1993 

4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi Editör Yardımcısı, 1999 

5. Çukurova Üniversitesi Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, 2000  

6. Aesthetic Plastic Surgery : Reviewer , 2013