Anadilde Bildiriler

1. Çelebi C, Hazarlı G, Erk Y, Şensöz Ö, Keçik A, Sipahioğlu M, Erdoğan B, UYSAL A. Yanık sonrası erken komplikasyon nedenleri. Birinci Ulusal Yanık Kongresi, 26-26 Mayıs 1979, Ankara

2. Keçik A, UYSAL OA, Hazarlı G. Konjenital aurikuler kleft. IX. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 7-9 Haziran 1984, Bursa

3. Anlar FY, Küçüködük Ş, Baysal MK, UYSAL OA. Apert Sendromu. XXIV. Türk Pediatri Kongresi, 8-12 Temmuz 1985, İstanbul

4. UYSAL OA, Güney E. Damak yarığı sekelleri tedavisinde Orticochea yöntemi XVIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 5-8 Eylül 1985, Bursa

5. UYSAL OA. Hipospadias onarımında modifiye Belt-Fuqua yöntemi. V. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 20-21 Eylül 1985, Samsun

6. UYSAL OA, Yıldız S. Nespit yöntemi uygulamalarımız. VIII. Ulusal Üroloji Kongresi, 7-11 Ekim 1985, Muğla

7. UYSAL OA, Bekdik C. Progesteronun flep yaşamına etkisinin Xe-133 ile değerlendirilmesi. III. Türkiye Nükleer Tıp ve Biyolojik Bilimler Kongresi, 30 Ekim - 1 Aralık 1985, Ankara

8. UYSAL OA, Turanlı AY. Kutenöz sonografi. XI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 22-24 Eylül 1986, Samsun

9. Gürses N, UYSAL OA, Pul M, Gürses N. Penil agenezis. VI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-27 Eylül 1986, Bursa

10. UYSAL OA, Barutçu A. Total palpebra rekonstrüksiyonu. X. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1986, İzmir

11. UYSAL OA. Triple flap faringoplasti yöntemi ile velofarengeal yetmezlik tedavisi. X. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1986, İzmir

12. UYSAL OA. Fasial paralizi deformiteleri için dinamik askı uygulaması. X. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1986, İzmir

13. UYSAL OA. Skalp defektleri onarımı. 1987 Nöroşirurji Kongresi, 22-26 Nisan 1987, Mersin

14. UYSAL OA. Geniş lumbal meningosel deri defektleri onarımında modifiye kas-deri flebi uygulaması. 1987 Nöroşirurji Kongresi, 22-26 Nisan 1987, Mersin

15. UYSAL OA, Güney E. Posterior trapezius kas-deri flebi ile baş-boyun bölgesi defektleri onarımı. Türk Otorinolarengoloji Derneği XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum

16. UYSAL OA. Hipospadias onarımında Belt-Fuqua yöntemi uygulamalarımız. Hacetteple Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı, 11 Mayıs 1988, Ankara

17. UYSAL OA. İki taraflı sekonder bilateral kleft lip nose için objektif bir değerlendirme yöntemi. Dudak-Damak Yarığı Sempozyumu, 19-22 Nizan 1990, Adana

18. UYSAL OA, Orbay AŞ, Uysal S, Gürses N. Hastalarımızda konjenital anomali deneyimlerimiz. Genetik Sempozyumu, 16-18 Haziran 1990, Samsun

19. UYSAL OA. Sekonder bilateral kleft lip-noz için Cronin ve Millard yöntemleri uygulamalarımız. XII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27-30 Ekim 1990, Kuşadası

20. UYSAL OA. Total inferior labial rekonstrüksiyon. XII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27-30 Ekim 1990, Kuşadası

21. UYSAL OA. Posterior trapezius kas-deri flebi ile baş-boyun bölgesinde defekt onarımları. XII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27-30 Ekim 1990, Kuşadası

22. UYSAL OA. Geniş lumbal meningomyelosel defektleri onarımında modifiye kas-deri flebi uygulaması. XII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 27-30 Ekim 1990, Kuşadası

23. UYSAL OA, Orbay AŞ. Yarık dudak onarımında çift ters Z-plasti uygulamalarımız. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

24. UYSAL OA, Orbay AŞ. PTFE sütür otoplasti. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

25. UYSAL OA, Orbay AŞ, Akbaş H. Doku genişletici uygulamalarımız. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

26. UYSAL OA, Orbay AŞ. Labial mukoza defektlerinde vermilyon mukomüsküler flep ile rekonstrüksiyon. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

27. UYSAL OA, Orbay AŞ. Fasiokütan flep uygulamalarımız. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

28. UYSAL OA, Orbay AŞ. Tek yanlı yarık dudak deformitesinde primer kanat askısı. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

29. UYSAL OA, Orbay AŞ .El ve parmak yaralanmalarında lateral torasik flep uygulaması. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

30. UYSAL OA, Orbay AŞ, Akbaş H. Doku genişleticisi izlemi için eksternal tonometre kullanımı 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

31. Uysal S, UYSAL OA, Orbay AŞ, Akbaş H. Damak onarımı sonrası nadir bir erken komplikasyon: Anjioödem. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir

32. UYSAL OA. Total inferior palpebral rekonstrüksiyon. Orbita sempozyumu, 23-24 Nisan 1992, Adana

33. UYSAL A. Obstrüktif uyku apnesi sendromu. Hacettepe Tıp Fak. Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı, 6 mayıs 1992, Ankara

34. UYSAL A. Cerrahi Girişim yolları. Meme Protezleri Sempozyumu, 18 Mayıs 1992, İzmir

35. UYSAL OA, Orbay AŞ, Uysal S. Plastik cerrahi ameliyatı yapılan hastalarda seftriakson ile profilaksi uygulaması. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 31 Mayıs - 5 haziran 1992, Kuşadası

36. UYSAL OA, Orbay AŞ. Oklusiv nazal tampon konulan hastalarda seftriakson etkinliğinin değerlendirilmesi. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 31 Mayıs - 5 haziran 1992, Kuşadası

37. UYSAL A, Orbay AŞ. Ekstremitelerde konjenital giant nevus tedavisinde ekspande tam kalınlıkta deri grefti uygulaması. 14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 24-27 Ekim 1992, Ankara

38. UYSAL A, Orbay AŞ, Akbaş H, Mersin M. Açık rinoplasti olgularımız. 14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 24-27 Ekim 1992, Ankara

39. UYSAL A, Orbay AŞ, Akbaş H, Mersin M. Buruna iliak kemik grefti uygulamalarımız. 14. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 24-27 Ekim 1992, Ankara

40. UYSAL A. Bilateral kleft lip noz deformitesi. Dudak ve Damak Yarıkları Sekonder Deformiteleri Sempozyumu, 17-19 Mart 1993, Kayseri

41. UYSAL A, Karacaoğlan N, Orbay Ş, Akbaş H, Mersin M. Modifiye Cronin Yöntemiyle primer Kleft lip Noz onarımı. 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 1993, İstanbul

42. Karacaoğlan N, UYSAL A, Orbay Ş, Akbaş H, Mersin M. Adipofasyal flep uygulamalarımız. 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 1993, İstanbul

43. Karacaoğlan N, UYSAL A, Orbay Ş, Mersin M, Eroğlu L. Yedili flep. 15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 1993, İstanbul

44. UYSAL A, Uysal S, Orbay Ş. Kütenöz hastalıklarda İnterferon x-2a uygulamalarımız. İstanbul Tıp Fakültesi 12. Kurultayı, 12-16 Ekim 1993, İstanbul

45. UYSAL A. Ülkemizde plastik cerrahi eğitimi (Panel). Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları II. Alumni Toplantısı, 23 Nisan 1994, Adana

46. UYSAL A, Günay G. Plastik cerrahi merkezlerinin kuruluşları, sorunları, ilginç olgular. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Akademik Eğitim Programı, 6 Haziran 1994, İstanbul

47. UYSAL A, Karacaoğlan N, Orbay Ş, Akbaş H, Mersin M, Eroğlu L. Maksillofasiyal travmalı olguların son iki yıllık analizi. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

48. Karacaoğlan N, UYSAL A, Orbay Ş, Akbaş H, Mersin M, Eroğlu L. Aksiller ve perineal kontraktürlerin yedili flep yöntemiyle onarılması. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

49. UYSAL A, Karacaoğlan N, Orbay Ş, Akbaş H, Mersin M, Eroğlu L. Kleft lip noz onarımında açık rinoplasti. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

50. Karacaoğlan N, UYSAL A, Orbay Ş, Akbaş H, Mersin M, Eroğlu L. Temporomandibuler ekleme cerrahi yaklaşım biçimleri. 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara

51. UYSAL OA, Orbay Ş. Ekstremitelerdeki konjenital dev nevus tedavisi için genişletilmiş tam kalınlıkta deri grefti uygulaması. Türk Plastik Cerrahi Derneği 1995 Kış Sempozyumu, 23-25 Şubat 1995, Ilgaz Dağı, Kastamonu

52. UYSAL OA, Nonoperatif hemanjioma tedavisi. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı, 12 Nisan 1995, Ankara

53. UYSAL OA. Temporomandibuler eklem hipermobilitesi cerrahi tedavisi. Gazi Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Konferansı, 12 Nisan 1995, Ankara

54. UYSAL OA. Vajinal agenezis cerrahi tedavisi. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları III. Alumni Toplantısı 28-29 Nisan 1995, Ankara

55. UYSAL OA. Doku genişletici uygulamaları. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Konferansı 25 Mayıs 1995, İzmir

56. UYSAL A. Dış kulak anomalileri cerrahi tedavi deneyimlerimiz. Şişli Etfal Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği Eğitim Programı, 26 Mayıs 1995, İstanbul

57. UYSAL A. Temporomandibuler eklem hipermobilitesi cerrahi tedavisi. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A. D. Akademik Eğitim Programı. 12 Haziran 1995, İstanbul

58. UYSAL A. Kellik tedavisi ve saç replantasyonu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 1996 Yılı Eğitim Programı, 25 Kasım 1996, İstanbul

59. UYSAL A. Alopesi tedavisinde skalp minigreftleme yöntemi. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Eğitim Programı, 13 Şubat 1997, İzmir

60. Orbay Ş, UYSAL A. Standart plastik şırınga kullanımını sağlayan yeni bir liposuction kanül adaptörü. TPCD Kış Sempozyumu, 20-23 Mart 1997

61. UYSAL A. Saç restorasyonu cerrahisi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Toplantısı, 15-17 Mayıs 1997, Manavgat

62. Orbay Ş, UYSAL A. Retinoik asit ve vitamin A'nın ratlarda deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997 Antalya

63. Orbay Ş, UYSAL A. Bıçak ile alışılmışın dışında bir penetran faciocranial yaralanma olgu sunumu. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997 Antalya

64. Orbay Ş, UYSAL A. Saç minigreftleme uygulamalarımız. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997 Antalya

65. Orbay Ş, UYSAL A. Saç ekiminde kullanılan yeni bir greft sayma ve nemli ortamda saklama kabı. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997 Antalya

66. Orbay Ş, UYSAL A. Saç ekiminde kullanılan yeni bir dilatör. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997 Antalya

67. Orbay Ş, UYSAL A. Yeni bir liposuction kanül adaptörü. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997 Antalya

68. Akbaş H, Karacaoğlan N, Turhan N, Demir A, UYSAL A. Geniş alt dudak defektlerinin onarımında lokal servikofasiyal fleplerle dil gleplerinin kombine kullanılması. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997 Antalya

69. UYSAL A. Şırınga lipoplasti için yeni bir cerrahi alet seti. Estetik Plastik Cerrahi Derneği IV. Ulusal Kongresi, 10-12 Ekim 1998, Ankara

70. UYSAL A. Alopesi tedavisinde skalp minigreftleme yöntemi uygulamalarımız. Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, 25 Nisan 1997, İstanbul

71. UYSAL A. Buruna iliak kemik grefti uygulamalarımız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Seminerleri, 6 Ocak 1999, Ankara

72. Güneren E, Demir A, Kabak Ö, Keskin M, Orak İ, UYSAL A. Periorbital multipl laserasyonda geç primer onarım. TPRECD 1999 Kış Sempozyumu, 21-25 Nisan 1999, Kartalkaya

73. Güneren E, Eroğlu L, Koçak İ, UYSAL A. Abrdominoplastide çok aşağıdan yapılan insizyonun idrar kaçırmasının düzeltilmesine olan etkisi. II. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi, 1-4 Eylül 1999 Ankara

74. Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, Demir A, UYSAL OA. Maksiller sinüs obliterasyonunda "Bukkal Fat Pad" flebinin kullanılması. XXI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 30 Eylül - 3 Ekim 1999, Kuşadası

75. UYSAL A. Skalp yaralanmaları ve onarımları. XXI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 30 Eylül - 3 Ekim 1999, Kuşadası

76. Eroğlu L, Keskin M, Güneren E, UYSAL OA. Greft bohça pansumanı için saç tokası kullanılması. XXI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 30 Eylül - 3 Ekim 1999, Kuşadası

77. Eroğlu C, Hökelek M, Güneren E, Esen Ş, Pekbay A, UYSAL OA. H. Medicinalis'teki A. Hydrophilia'nın antibiotik duyarlılık oranları. XV. Ankem Kongresi, 5-10 Haziran 2000, Antalya

78. Akbaş H, Demir A, Güneren E, Eroğlu L, UYSAL OA. Mandibula fraktürlerinde deneyimlerimiz. TPRECD 2000 Kış Sempozyumu, 13-15/03/2000, Makedonya

79. Akbaş H, Akpolat İ, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, UYSAL OA. Rinoplasti sonrası ender görülen nöroma olgusu. TPRECD 2000 Kış Sempozyumu, 13-15/03/2000 , Makedonya

80. Akbaş H, Kandemir B, Karacaoğlan N, Güneren E, Eroğlu L, Keksin M, UYSAL A. Elin Palmar subkütenöz anjiolipoması. TPRECD 2000 Kış Sempozyumu, 13-15/03/2000, Makedonya

81. UYSAL A. Lakrimal sistem cerrahisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Akademik Eğitim Programı, 20 Mart 2000, İstanbul

82. UYSAL A. Lakrimal sistem cerrahisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitimi, 22 Mart 2000, Ankara

83.Eroğlu C, Hökelek M, Güneren E, Sünbül M, Aydoğan S, UYSAL A. Plastik cerrahide kullanılan H. Medicinalis'lerden izole edilen A. Hydrophilia'ların antibiyotik duyarlılık ve indüklenebilir b-laktamaz oranları. 15 Ankem Kongresi 5-10 Haziran 2000 Antalya

84. Demir A, UYSAL A, Karagöz F. Bası yarası zemininde gelişen karsinoma. XXII. Ulusal TPRECD Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 2000, İzmir

85. Güneren E, Arıtürk E, Keskin M, Kalaycı AG, UYSAL A. Suçiçeği komplikasyonu olarak pediatrik olguda Farmier gangreni. XXII. Ulusal TPRECD Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 2000, İzmir

86. Eroğlu L, Güneren E, Keskin M, UYSAL A, Tomak Y. Extended V-Y flep ile midplantar defektin kapatılması. XXII. Ulusal TPRECD Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 2000, İzmir

87. Güneren E, Keskin N, Orak İ, UYSAL A. Tek taraflı dudak yarığı onarımı sonuçlarımızın fotogrametrik yöntemle değerlendirilmesi. XXII. Ulusal TPRECD Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 2000, İzmir

88. Demir A, UYSAL A, Yıldız L, Akan H, İncesu L, Tekgüler A, Canbaz S. Kraniofasiyal cerrahi uygulamalarında kranioplasti için yeni bir osteosentez yöntemi: Düğmelerle tesbit. XXII. Ulusal TPRECD Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 2000, İzmir

89. UYSAL A. Saç paneli. XXII. Ulusal TPRECD Kongresi, 27 Eylül - 1 Ekim 2000, İzmir

90. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Şimşek T, UYSAL A.Travmatik Glob Luksasyonu: Bir Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001-Bolu

91. Akbas H, UYSAL A, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Doğum Sırasunda Mandibula Kırığı:Olgu Sunusu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001-Bolu

92. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Orak İ, UYSAL A. Zigomatik ark kırıklarının tedavisinde kullanılan foley kateter balonunun görüntülenmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001-Bolu 

93. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Çepni H, UYSAL A. Deri Grefti Kullanımında Cerrahi Eldiven Kullanımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001-Bolu

94. Akbas H UYSAL A, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Maksillofasiyal Yaralanmalı Olgularımız. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001-Bolu 

95. Akbas H, UYSAL A, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Ayyıldız M. İlginç bir termal yanık sebebi: Bardak çekme. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001-Bolu 

96. Akbas H, UYSAL A, Güneren E, Eroğlu L, Demir A.Epileptik Hastalarda Tekrarlayan Yanıklar. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu. 15- 18 Mart 2001-Bolu 

97. Eroğlu L, Güneren E, Akbas H, Demir A, Keskin M, UYSAL A.Mikrocerrahi Pratik Uygulamalarında İnsan Saçının Sütür Materyali Olarak Kullanımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001-Bolu 

98. Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, UYSAL A, Karacaoğlan N, Keskin M, Çepni H. Tek taraflı lateral osteotomili rinoplasti olgularımız. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi ve ISAPS Mini Kursu. 12-15 Nisan 2001. Belek Antalya

99. Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, UYSAL A, Barış S, Demircan S. Rinoplasti operasyonu sonrası gelişenender bir komplikasyon: Pnömotoraks. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi ve ISAPS Mini Kursu. 12-15 Nisan 2001. Belek Antalya 

100. Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Orak İ, Şimşek T, UYSAL A Klasik ve reverse abdominoplastinin aynı hastada kombine kullanımı. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği VII. Ulusal Kongresi ve ISAPS Mini Kursu. 12-15 Nisan 2001. Belek Antalya 

101.Çilingir M, Fındık H, Çelik E, Malkoç C, UYSAL A. Diz bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda nörokutan fleplerin kullanımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

102.Çilingir M, Karacaoğlan N, Fındık H, Eroğlu S, Öztunç S, UYSAL A. Sakrokoksigeal pilonidal sinus zemininde gelişen yassı hücreli karsinom. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

103.Çilingir M, Seçkin E, Taşçı C, Fındık H, Dinçler M, UYSAL A. Kastenbauer yöntemiyle kepçe kulak onarımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

104.Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Keskin M, UYSAL A. İskial bası yaralarının tedavisinde dedermalize posterior thigh flebin dolgu materyali olarak kullanılması. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

105.Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Kabak Ö, Çephi H, UYSAL A. Extended groin flep kullanılarak vajinal rekonstrüksiyon. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

106.Demir A, UYSAL A, Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L, Çepni H. Constricted ear onarımında üçlü flep kullanımı: Olgu sunumu. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

107.Demir A, UYSAL A, Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L, Şimşek T. Flap on flap. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

108.Çilingir M, Fındık H, Duman A, Eroğlu S, UYSAL A. Transvers fasial kleft onarımında çift-bakışık Z plasti tekniğinin kullanımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

109.Eroğlu L, UYSAL A. Farklı yöntemlerle yapılan geciktirme işlemlerinin venöz ada flebine etkileri. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul

110.Akbaş H, Eroğlu L, Güneren E, UYSAL A . Testiküler Replasman Materyeli Olarak Saçın Kullanımı : Tavşanlarda Deneysel Çalışma .24.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 18-20 Ekim 2002 , Ankara

111.Eroğlu L, UYSAL O.A. , Çepni H. Proboscis Lateralis : İki vaka sunumu . 24.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 18-20 Ekim 2002 , Ankara

112.UYSAL O A. Vagina rekonstrüksiyonu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitimi, 09 Nisan 2003, Ankara

113. A.M.Yıldırım , Z.Örter , O.A.Uysal . Deri fleplerinin Botulinum Toksin A kullanılarak geciktirilmesi. TPCD Kongresi , 2007 , Eskişehir