Ana Dilde Yayınlar

1. UYSAL OA, Güney E. Velofarengeal yetmezlik tedavisinde triple-flep faringoplasti uygulaması. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Derg. 8: 89, 1986

2. UYSAL OA, Turanlı AY. Kutenöz ultrasonografi. XI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Tebliğler Kitabı 175, 1986

3. UYSAL OA. Sindaktili tedavisi. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 4: 77, 1987

4. UYSAL OA, Gürses N. Hipospadias Onarımında modifiye Belt-Fuqua yöntemi uygulaması. Pediatrik Cerrahi Dergisi 3: 108, 1987

5. UYSAL OA. Geniş lumbal meningomyelosel defektleri onarımında modifiye kas-deri flebi uygulaması. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 4: 215, 1987

6. UYSAL OA, Barutçu A. Kompozit superfisiyel temporal ada flep yöntemiyle total alt palpebra rekonstrüksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 4: 315, 1987

7. UYSAL OA, Yıldız S. Nesbit yöntemi uygulamalarımız. Türk Üroloji Dergisi 13: 311, 1987

8. UYSAL OA. İki taraflı dudak yarığı burun deformitesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 4: 485, 1987

9. UYSAL OA. Skalp defektlerinin tedavisi. Optimal Tıp Dergisi 2: 44, 1989

10. UYSAL OA. Fasial paralizi deformiteleri için temporalis kası dinamik askısı uygulaması. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 5: 413, 1989

11. UYSAL OA. Total inferior labial rekonstrüksiyon. Otorinolarengoloji ve Servikofasial Cerrahi Dergisi 3: 31, 1989

12. UYSAL OA. İki taraflı dudak yarığı burun deformitesi için objektif bir değerlendirme yöntemi. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 6: 52, 1989

13. UYSAL OA. Stenström otoplasti uygulamalarımız. Otorinolarengoloji ve Servikofasial Cerrahi Dergisi 3: 49, 1989

14. UYSAL OA. Primer ala repozisyonu. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 6: 66, 1989

15. UYSAL OA. Posterior trapezius kas-deri flebi ile baş-boyun bölgesi defektleri onarımı. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 6: 272, 1989

16. UYSAL OA. Topuk rekonstrüksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 7: 377, 1990

17. UYSAL OA, Kandemir B. Dermatofibrosarkoma protuberans. Optimal Tıp Dergisi 4: 43, 199118. UYSAL OA. Obstrüktif uyku apnesi sendromu cerrahi tedavisi. Optimal Tıp Dergisi 5: 95, 1992

18. UYSAL OA. Yanıklar (96. Bölüm). Şahinoğlu H (Ed.) Yoğun Bakım El Kitabı, Hekimler Birliği Vakfı, 757-772, 1992

19. UYSAL OA. Bası Yaraları (102. Bölüm). Şahinoğlu H (Ed.) Yoğun Bakım El Kitabı, Hekimler birliği Vakfı, 813-818, 1992

20. UYSAL A, Uysal S, Orbay Ş. Kütenöz hastalıklarda interferon x2A uygulamalarımız. İstanbul Tıp Fakültesi 12. kurultayı Özet Kitabı, 151, 1993

21. Karacaoğlan N, UYSAL A. Üst ve alt ekstremite onarımında adipofasiyal flep uygulamalarımız. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2: 58, 1994

22. UYSAL OA, Karacaoğlan N. Baş ve boyun defektlerinin onarımında doku genişletici uygulamalarımız. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3: 95, 1995

23. Karacaoğlan N, UYSAL OA. Açık rinoplasti yöntemiyle yarık dudak burnu deformitesi onarımı. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3: 112, 1995

24. UYSAL A, Karacaoğlan N. Yüz kemik kırıklarında mini plak ve vida uygulamalarımız. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 12: 9, 1995

25. Karacaoğlan N, UYSAL A, Barış, S. Skalpte dev pilar kist ve tümörler. Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Derg. 12: 61, 1995

26. Karacaoğlan N, UYSAL A. Preauriküler ve submandibuler insizyonla kondil ve çevresine cerrahi uygulamalarımız. O.M.Ü. Tıp Dergisi 9(2): 149, 1996

27. Orbay Ş, UYSAL A. Standart şırınga kullanımını sağlayan yeni bir lipektomi kanül adaptörü. O.M.Ü. Tıp Dergisi 14: 112, 1997

28. Akbaş H, Karacaoğlan N, UYSAL A. Nazal fraktürlerin kapalı redüksiyon yöntemiyle tedavisi. O.M.Ü. Tıp Dergisi 14: 50, 1997

29. Akbaş H, Karacaoğlan N, UYSAL A. Hidradenitis süppürativa. O.M.Ü. Tıp Dergisi 14: 69, 1997

30. Orbay Ş, UYSAL A. Saç ekiminde kullanılan yeni bir greft sayma ve nemli ortamda saklama kabı. O.M.Ü. Tıp Dergisi 14: 125, 1997

31.UYSAL A. İki taraflı yarık dudak burnu. Erk Y, Özgür F (Ed.) Dudak ve Damak Yarıkları, İşkur Matbaacılık, 165-184, 1999

32. Akbaş H, Karacaoğlan N, Eroğlu L, Haktanır N, Demir A, Uysal A . Kıkırdak dokusunun kozmetik ve rekonstrüktif cerrahide transplant materyeli olarak kullanımı. Sendrom Dergisi. 12 : 67, 1999

33. Eroğlu C, Hökelek M, Güneren E, Sümbül M, Aydoğan S, Uysal OA. Plastik cerrahide kullanılan sülüklerden izole edilen Aeromonas hydrophila’ların antibiotik duyarlılıkları.ANKEM Dergisi 14 : 551, 2000

34. Akbaş H, UYSAL A. Bası yaralı olgulardaki tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçlarımız. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 9: 106, 2001

35. Eroğlu L, Süllü Y, Akbaş H, Güneren E, Demir A, Şimşek T, UYSAL OA. Travmatik glob subluksasyonu: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 9: 130, 2001

36. Akbaş H, UYSAL A. 156 mandibula fraktürlü olgunun retrospektif analizi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 9: 116, 2001

37. Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Keskin M, Uysal OA. İleri derecede bir rinofima olgusu : vaka takdimi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 9 : 197, 2001

38. Akbaş H, Demir A, Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, UYSAL A, Ayyıldız M. İlginç bir termal yanık sebebi: Bardak çekme. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Cerrahi Dergisi 9: 203, 2001 

39. Eroglu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Orak İ, Şimşek T,UYSAL A. Zigomatik ark krıklarının tedavisinde kullanılan foley kateter balonun görüntülenmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 10: 20-22 ,2002

40. Güneren E, UYSAL OA, Akbaş H, Eroğlu L, Demir A. Furlow çift ters Z-palatoplasti ile deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 10:23-28, 2002

41. Uysal OA . Meme Rekonstrüksiyonu . ( Çeviri ) s.449 Bölüm 32 : ( Cep Yardımcısı ) Sabiston Cerrahi Ders Kitabı . Malazgirt Z , Topgül K ( Çeviri Ed. ) , Nobel Tıp Kitabevi 2013